Wanneer kan een jobcoach helpen?

Een jobcoach is iemand die ondersteuning biedt bij het vinden van werk aan mensen met een arbeidsbeperking. Doelstelling is altijd het vinden en behouden van een passende baan. De jobcoach kijkt samen met de coachee naar mogelijkheden op de arbeidsmarkt en zoekt naar manieren om deze optimaal te benutten. Uiteindelijk is het de bedoeling dat de begeleiding dusdanig wordt afgebouwd dat deze kan worden overgenomen door de werkgever.

Een jobcoach is dus gespecialiseerd in het contact leggen, motiveren en begeleiden van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Dit kunnen mensen zijn die door verschillende omstandigheden niet of nauwelijks werkervaring hebben opgedaan of mensen die wel gewerkt hebben in het verleden, maar zijn uitgevallen door bijvoorbeeld ziekte, verslaving en/of psychiatrische problematiek.

Een jobcoach helpt mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering om werk te vinden. Of om aan het werk te blijven. Een jobcoach kan ook helpen wanneer je niet op je plek zit op je huidige werk en op zoek bent naar een andere baan. De jobcoach kan ook begeleiding geven op de werkplek. Jobcoaching is een veelvuldig ingezet en belangrijk en gewaardeerd instrument om mensen met afstand tot arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Jobcoaching is een individuele voorziening die wordt toegekend door UWV of gemeente, bedoeld om mensen met een arbeidsbeperking te ondersteunen bij hun werk in een reguliere functie. Natuurlijk kun je ook zonder hulp of tussenkomst van UWV of gemeente een jobcoach inschakelen.

Wat doet een jobcoach?

Een jobcoach begeleidt zijn/haar cliënt (of coachee) bij het vinden en behouden van een betaalde baan. Hoe zien de werkzaamheden van een jobcoach er dan uit?
• Het verrichten van de aanmelding en intake van werkzoekenden
• Samen met de werkzoekende bedenken/zoeken welk werk het best bij hem of haar past
• Inventariseren en vastleggen welke voorwaarden nodig zijn om de werkzoekende optimaal voor te bereiden op de toetreding tot de arbeidsmarkt
• Bespreken van eventuele aanpassingen aan de werkzaamheden en/of werkomgeving met (vertegenwoordigers van) de werkgever
• Opstellen van een inwerk- en begeleidingsplan
• Bieden van alle mogelijke ondersteuning aan de cliënt tijdens een dienstverband
• Verzorgen van sollicitatietrainingen
• Onderhouden van contacten met leidinggevenden en eventuele andere begeleidingsinstanties
• Afhandelen van administratieve handelingen die samenhangen met de plaatsing van cliënten
• Aanvragen en verwerken van eventuele subsidies en andere regelingen

Jobcoach of loopbaancoach?

Een loopbaancoach is iets anders dan een jobscoach. Een loopbaancoach kan je helpen te weten of ontdekken welke competenties je hebt? Wat zijn je talenten en drijfveren, mogelijkheden en wensen? Wat wil je nou echt in dit leven en waar word je blij van! Soms is het lastig om te weten wat je wilt en wat er allemaal mogelijk is, zeker wanneer je niet weet welke mogelijkheden, banen en carrières er allemaal mogelijk zijn. Een loopbaancoach kan samen met jou deze weg verkennen.